3. hemofilický den

27.11.2009

Pražská konference s mezinárodní účastí o počtu 250 účastníků. Pražská konference s mezinárodní účastí o počtu 250 účastníků. Pořadatelem této konference byly Česká společnost pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českým svazem hemofiliků. Společnost Contech zde zajistila ozvučení, 2x projekci, kameru, offline webcast, moderní osvětlení, a nový řečnický pult s projektorem.