6. Endoskopický worshop

29.01.2010

Konference v paláci Lighthouse Praha byla plná praktických ukázek výkonů. V paláci Lighthouse Praha se na konferenci přenášely praktické ukázky endoskopických výkonů formou živých přenosů. Živé přenosy endoskopických výkonů byly přenášeny z Endoskopických sálů gastroenterologického centra a rtg sálu ISCARE I.V.F. do auditoria, kde přednášky sledovalo cca 100 účastníků. Společnost Contech zajistila ozvučení konferenčního sálu, místnosti s rentgenem a vyšetřovny s endoskopem. Dále pak přenos videa a zvuku mezi všemi sály pomocí místní sítě, HD projekci, 3x videorežii a časomíru.