XVI. Pražské chirurgické dny

15.05.2009

Pražské chirurgické dny jsou označované chráněnou značkou Jiráskovy dny. V Praze se pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, uskutečnily XVI. pražské chirurgické dny, označované chráněnou značkou Jiráskovy dny. Jde o tradiční mezinárodní chirurgický kongres pořádaný nejstarší a největší českou chirurgickou klinikou – I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN pod patronací České chirurgické společnosti ČLS JEP a ve spolupráci s několika dalšími největšími a nejvýznamnějšími odbornými společnostmi (traumatologickou, onkologickou, gastroenterologickou a dalšími). Představuje největší českou chirurgickou akci, jíž se zúčastňují jak lékaři, tak zdravotní sestry – zúčastňuje se jí více než 1 000 lidí. Společnost Contech tento kongres technicky bezvadně zastřešila.