PragueONCO 2018

24.01.2018

Již devátým rokem se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sešli čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO.
V roce 2018 byl rozšířen hlavní jednací jazyk čeština o angličtinu a nově byl pro účastníky odborné lékařské sekce zajištěn simultánní překlad do obou jazyků.
Odborný program kolokvia se věnoval také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část byla zaměřena i na paliativní péči.