AplikaceVytváříme webové aplikace podle přání zákazníka.Do našeho portfolia aplikačního software patří zejména rezervační systémy, informační systémy (IS), datové archivy (DMZ) a další aplikace z oblasti billingu, obchodu a služeb.

NABÍDKA PORTFOLIA WEBOVÝCH APLIKACÍ

  • Infocont – Informační systém pro hotely a restaurace (více na www.infocont.cz)
  • Aplikace Mailguard, řízení a kontrola poštovních zpráv, zamezení úniku firemního tajemství
  • Skladové hospodářství, peněžní deník
  • XML objednávky zboží a služeb přes Internet, obchod na Internetu
  • Hromadná korespondence, marketing - rozesílání prezentací a reklamy na vybraný seznam emailových adres zákazníků
  • Helpdesk na internetu, zákaznická podpora - umožní řešit problémy zákazníka s dodávkou, či službou
  • Intranet - žádosti o dovolené, docházka, žádosti o služební cesty, žádosti o vybavení, kniha jízd a další schvalovací procesy
  • CHAT - rychlá korespondence v rámci Internetu a Intranetu
  • Licence v síti - vytvoří kompletní dokumentaci stavu licencí nainstalovaných programů v síti. Podklad pro kontrolu licencí
  • SW pro zdravotnická zařízení, kartotéky, zpracování dávek zdravotních pojišťoven

Aplikace zpracovány min. v podobě projektu.