Pronájem AV techniky a vybavení

Žádná konferenční akce se neobejde bez techniky. Nabízíme vám široký výběr technického vybavení v našem vlastnictví.Přebíráme plnou odpovědnost za kvalitu a dostupnost námi provozované techniky. Garantujeme Vám, že požadované vybavení zajistíme vždy v odpovídající kvalitě a množství bez ohledu, zda ho přímo vlastníme či nikoliv.

Příprava techniky, naše standardy

Kontrolu stavu technického vybavení provádíme bezprostředně před začátkem realizace a vždy po jejím skončení, čímž Vám zajišťujeme řádnou připravenost každé techniky.

Připravenost každé realizace pronájmu obsahuje mimo jiné tyto základní standardy:

  • profesionální přepravní obaly a originální příslušenství
  • úhledná úprava AV kabeláže (přechodové lišty, skirting režijního pracoviště, vhodná délka kabeláže)
  • funkční kontrola všech prvků technického vybavení
  • soulad instalace AV techniky s prostředím
  • dostatečná záloha pro případ výpadku, připravenost náhradních řešení

Profesionální obsluha techniky

Profesionální obsluha Vám na základě požadavků a scénáře akce doporučí vhodné vybavení, jeho umístění a vzájemné propojení, stanoví potřebné zkoušky a zajistí hladký průběh akce.

Pronájmová řešení

Projekční a prezentační technika je již nedílnou součástí každé úspěšné akce. Získejte ale více, zanechte hlubší dojem a překonejte vaše konkurenty. Nabízíme moderní způsob, jakým Vaše akce posuneme na samou špičku profesního žebříčku.