Design akcí, tvorba scén a scénografieJe naprostou samozřejmostí, že našim klientům poskytujeme plný servis i na poli příprav a designu celé akce. K dispozici jsou odborníci s příslušným technickým vybavením, určeným pro tyto účely. Výstupem mohou být nejen plány a 2D/3D projekce (viz obrázky dále) plánované akce, ale jsme připraveni nabídnout i propagačně marketingovou činnost včetně finální produkce marketingových materiálů

3D VIZUALIZACE

Pro zajištění správného výsledku grafických návrhů často využíváme 3D vizualizace. V praxi zhotovíme fotografii místa realizace z několika pohledů, do které zpracujeme grafický návrh dekorací, banketů, konstrukčního vybavení a AV techniky.

AV SETUP, ROZMÍSTĚNÍ TECHNIKY

Během jednání s klientem v zahraničí můžete společně s cenovou nabídkou zaslat i plánek uspořádání banketu a AV techniky pro jasnou představu a přípravu celé akce. Plánek 2D zobrazuje kompletní vybavení a rozmístění veškerého požadovaného vybavení na akci, nabízeného taktéž v cenové kalkulaci.