Tlumočení na kongresech i firemních akcíZabezpečíme, aby si účastníci Vaší akce dobře rozuměli. Zajišťujeme tlumočení do mnoha světových jazyků. Kvalitu našich tlumočníků garantují certifikáty a licence vydané profesionální tlumočnickou asociací. Zajistíme nejen z a do češtiny, ale tlumočení mezi více cizími jazyky.

Konsekutivní tlumočení – Tlumočník má mikrofon spolu s řečníkem a překládá větu po větě do stejného zvukového systému.

Simultánní tlumočení – Tlumočník je v oddělené kabině a překládá zároveň s projevem řečníka. Používá se tlumočnické zařízení a účastníci jsou vybaveni přijímači. Tímto způsobem je možné zároveň tlumočit do několika jazyků.

BEZDRÁTOVÉ TLUMOČNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Zařízení pracující na bázi infračerveného přenosu, umožňující tlumočení až do 32 jazyků zároveň. Jeho dostatečný výkon neomezuje počet účastníků, přijímajících signál. Přijímače jsou malé elegantní krabičky velikosti mobilního telefonu se sluchátky.

TLUMOČNICKÉ KABINY

Malé stolní kabiny – vhodné pouze pro tlumočení do jednoho jazyka. Jsou snadno instalovatelné a svými malými rozměry se hodí především do malých jednacích prostor.

ISO kabina – velká tlumočnická kabina vhodná především pro velké konference nebo pro více jazyčné tlumočení. Dokonale zvukově odděluje tlumočníky od jednacího prostoru.